Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Komisja Piesza
07.10.2020r.
Komunikat o śmierci Kolegi Stanisława Łucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 1 października 2020 r., na wieczną wędrówkę odszedł w wieku 62 lat nasz Nieodżałowany Przyjaciel i Mentor, Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (nr leg. 614H), wieloletni członek Komisji Turystki Pieszej ZG PTTK (Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej w latach 2010-2017) Kolega Stanisław Łuć.

Cześć jego pamięci

07.04.2020r.
XIX Złaz Turystów Dolnego Śląska - ODWOŁANY
Witam serdecznie w przekonaniu, że wszyscy członkowie DZTP są w pełni zdrowi, chociaż uziemieni w domach.
Po konsultacji z kol. Tadeuszem Kazakiem z O/PTTK Wrocław Fabryczna i kol. Janem Szymczakiem z Wrocławskiego Klubu Piechurów
XIX Złaz Turystów Dolnego Śląska planowanym na dzień 10 maja br. z powodu pandemii został tymczasowo odwołany.
Przewodniczący DZTP Henryk Sławiński
02.04.2020r.
Informacja o " Zasłużonych Instruktorach Krajoznawstwa" w naszym województwie oraz "Historia RKIK na Dolnym Śląsku".
Koleżanki i Koledzy
 
Miło mi poinformować o pojawieniu się na naszej stronie  "pttk.legnica.pl", zakładka RKIK informacji o " Zasłużonych Instruktorach Krajoznawstwa" w naszym województwie oraz "Historia RKIK na Dolnym Śląsku". Ufam, że te wartościowe opracowania będą dla nas inspiracją do zauważenia roli, znaczenia i brania przykładu od naszych Zasłużonych Instruktorów - Oni są wśród nas. Także upamiętnienia naszych wspaniałych Instruktorów. Historia RKIK - to już 50 lat. Czas szybko leci, dlatego warto to co było, nawet niedawno, upamiętnić dla potomnych w wersji drukowanej czy elektronicznej; ważne, że spisanej i opublikowanej.
Proszę o uwagi do tekstów. W naszej historii jest dużo "białych plam", może uda się, dzięki Waszej pomocy Koleżanki i Koledzy, uzupełnić ten tekst. Warto to zrobić dla nas, ale przede wszystkim dla potomnych, także dla młodych krajoznawców.
Jednocześnie, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie naszej strony, śmiało piszcie lub dzwońcie. To jest nasza strona.
 
Na czas ograniczeń, także aktywności turystycznej i krajoznawczej, życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i optymizmu.
Z turystycznym pozdrowieniem
 
W imieniu RKIK "Dolny Śląsk"
Marek Rabski
26.03.2020r.
Tezy Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Tutystyki Pieszej > Legnica 2020 r.

LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, Legnica 20.09.2019
zebrane podsumowania po pracach w zespołach


Zespół nr 1 
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej 

1. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o imprezach pieszych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w roku 2020.
2. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
3. Miejsce i rola tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej (dyskusja).
4. Rok 2020 - pora szczególnych rocznic historycznych dla turystyki pieszej:
- Sejm ogłosił rok 2020 m.in.:
     - Rokiem Bitwy Warszawskiej w związku z 100. rocznicą bitwy (14-15.08),
    - Rokiem św. Jana Pawła II w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły (18 maja)
    - Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 400. rocznicę śmierci (7.10.1620

03.03.2020r.
DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

DOLNOŚLĄSKI SEJMIK PRZEDKONGRESOWY

 

LEGNICA, 28 MARCA 2020 R.

 

„Wspólne dziedzictwo inspiracją działań krajoznawczych na terenie

 Dolnego Śląska”

 

W dniach 16-19 września 2020 roku w Łodzi odbędzie się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  i Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres odbędzie się pod hasłem "Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności".

created by Grupa BroNET