Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIURA ZO - wtorek 13.30 - 15.30Oddział PTTK w Świdnicy > INAUGURACYJNE ZEBRANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA
10.04.2014r.
INAUGURACYJNE ZEBRANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA

                                                                    PROTOKÓŁ

                                     Z  ZEBRANIA  KOMISJI  HISTORYCZNEJ

 

      Dnia 25.03.2014r. w siedzibie Oddziału, Świdnica ul. Długa 33 o godz. 16.30 odbyło się pierwsze zebranie Komisji Historycznej.

 Obecni: ... Lista obecności w załączeniu. 

Inicjatorem zebrania był kolega Andrzej Kurek, który zaproponował aby Komisja zajęła się kontynuacją pracy kolegi Jana Bartko o historii Oddziału PTTK Świdnica oraz rozszerzenie jej o temat znakarzy naszego Oddziału i o zdjęcia. W tej chwili brak jest opracowania kto i kiedy znakował szlaki podlegające naszemu Oddziałowi oraz kiedy i przez kogo były odnawiane. Pomocna w tym będzie kronika znakarzy która jest w posiadaniu kolegi Andrzeja. Wszyscy zebrani zgodzili się z tą propozycją. Następnie ustalono aby wszelkie zdjęcia z opisem gdzie  i kiedy zostały zrobione oraz kto na nich jest przekazywać do kolegi Andrzeja Kurka który je zeskanuje i umieści w formie cyfrowej w kronice Oddziału. Następnie głos zabrał Zbigniew Curyl który zobowiązał się do przeglądnięcia wszystkich materiałów archiwalnych będących w MDK-u bowiem wśród nich mogą być materiały przydatne do powyższego opracowania. W placówce Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się bowiem część dokumentów PTTK O/Świdnica zdeponowana tam  z powodu braku miejsca w obecnej siedzibie Oddziału. Jednocześnie kolega Zbigniew Curyl zaproponował aby Andrzej Kurek został oficjalnym  koordynatorem Komisji Historycznej i aby do niego trafiały wszystkie materiały zebrane przez członków PTTK, zebrani oraz kolega Andrzej zgodzili się z tą propozycją. Następnie kolega Zbigniew Curyl zaproponował aby zastanowić się nad zorganizowaniem w przyszłym roku z okazji 60-lecia Oddziału rajdu który prowadził by przez miejsca najczęściej uczęszczane przez turystów z naszego Oddziału. Do takich miejsc można zaliczyć np. Wielką Sowę, Masyw Ślęży, przełęcz Jugowską. Pomysł ten spotkał się z akceptacją zebranych i zostanie szczegółowo omówiony na kolejnych spotkaniach. Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                  Protokolant

created by Grupa BroNET