Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIURA ZO - wtorek 13.30 - 15.30Oddział PTTK w Świdnicy > II SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ
01.10.2013r.
II SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ

Prezes Zarządu Oddziału Świdnickiego PTTK

działając na podstawie § 22 ust. 1 – 5 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy stanowiący załącznik do uchwały Zjazdu Oddziału PTTK  w Świdnicy w dniu 16 maja 2013 r.

zaprasza

Prezesów i Wiceprezesów KÓŁ PTTK Oddziału Świdnickiego

na spotkanie Rady Programowej 

9 października 2013 r.

w sali nr  7

Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

przy ul. Długiej 33 w Świdnicy o godz. 16.30

 

                                                                                                                    Świdnica 09.10.2013

                                                   PROTOKÓŁ

     Z EBRANIA RADY PROGRAMOWEJ PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU ŚWIDNICA

     W dniu  09.10.2013  o godz. 16,30 w siedzibie oddziału , przy ulicy Długiej 33 odbyło się II spotkanie Rady Programowej. Obecni (11 osób lista obecności w załączeniu) wysłuchali sprawozdania

Prezesa  Zarządu Oddziału  z prac i realizacji nałożonych zadań za okres 10.06 - 09.10 2013. Przedstawiono przebieg starań o nowy wpis KRS i sprawę korespondencji z Sądem Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przekazano informacje o reaktywowanie Komisji  Górskiej podczas spotkania które odbyło się 03.09.2913. w spotkaniu udział wzięli przewodnicy i przodownicy  którzy jednogłośnie  na tymczasowego przewodniczącego Komisji Górskiej  wybrali kol. Pawła Kuranta. Omówiono Uchwały Zarządu od nr 5 do nr 12, ze szczególnym uwzględnieniem nr Uchwały nr 11/11/2013, która zobowiązuje Prezesów Kół do składania wniosków o nadanie Honorowego Dyplomu ZO oraz wniosków o nadanie wyróżnień i odznaczeń Zarządu Głównego PTTK.

    Skarbnik Oddziału przedstawiła szkic sprawozdania finansowego za III kwartał 2013

    Zastępca Prezesa ZO przedstawiła i przekazała Prezesom aktualne listy członków kół po uwzględnieniu skreśleń członków zwyczajnych na mocy uchwały ZO nr 8/8/2013.

      W dalszej części zebrania przedstawiono pomysły i projekty do przyszłorocznego kalendarza imprez. Przyjęto za dobry, pomysł Prezesa Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zebrania Oddziału (przełom lutego i marca 2014 r.), połączonego z otwarciem roku obchodów Jubileuszu powstania Oddziału PTTK w Świdnicy.  Pod dalsze rozważania, przesunięto pomysł by 50 Rajd Górski zorganizować jako imprezę tygodniową w Beskidach w sierpniu 2014 r

     Na zebraniu pojawił się informatyk, który dokonał prezentacji strony internetowej www.pttk.swidnica.pl  oraz rozdał prezesom kół hasła logujące do zakładki „Nasze Koła”. Prezesi Kół mają więc możliwość samodzielnego prowadzenia swoich stron.

     Zebranie zakończyło się ok. godz. 18.00

 

created by Grupa BroNET