Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 10/33/2015
24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 10/33/2015

                                                  UCHWAŁA NR 10/33/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                      

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 16.06.2015

 

w sprawie: Przekazania uprawnień dystrybucji Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Zwiedzam – Poznaję” Komisji Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK w Świdnicy oraz Kołu PTTK „ToTuToTam” przy MDK Świdnica.

 

Na podstawie:

  • Decyzji Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów PTTK woj. dolnośląskiego zawartej w pkt. 10 Regulaminu Odznaki Turystyczno                            – Krajoznawczej „Zwiedzam – Poznaje” zatwierdzonym przez Dolnośląskim Zespole Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego                 na naradzie Zespołu w dniu 24 stycznia 2015 w Świdnicy.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                                                   § 1.

             Przekazać uprawnienia dystrybucji Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Zwiedzam – Poznaję” Komisji Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK w Świdnicy oraz Kołu PTTK „ToTuToTam” przy MDK Świdnica.

§ 3.

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET