Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 11/34/2015
24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 11/34/2015

                                                       UCHWAŁA NR 11/34/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 08.09.2015

 

w sprawie: Powołania Koła pod nazwą „Pszczoły i Trutnie” w oddziale w Świdnicy.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 4, § 33 pkt 1 i 3 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • Złożonego protokołu z zebrania założycielskiego Koła Turystycznego „Pszczoły i Trutnie z dnia 21 czerwca 2015 r. wrza z listą 14 osób deklarujących powołanie ww Koła.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1.

             Powołać Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy jako jednostkę organizacyjną oddziału.

§ 2.

            Przyjąć sklad wybranego na zebraniu założycielskim Koła skład zarządu Koła i skład komisji rewizyjnej Kola.

§ 3.

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

 

UZASADNIENIE:

Szanując wolę 14 członków zwyczajnych Oddziału PTTK Świdnica – założycieli Koła „Pszczoły i Trutnie” podjęto niniejszą uchwałę. Nawiązując do protokołu z zabrania założycielskiego wyrażono pełne zrozumienie i poparcie dla proponowanej działalności Koła skierowanej na ścisłą współpracę z działalnością Kola dziecięcego.

 

 

 

created by Grupa BroNET