Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 13/36/2015
24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 13/36/2015

                                               UCHWAŁA NR 13/36/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 24 listopada 2015

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 listopada 2015 o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2015 przez Koła i Kluby PTTK

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje

:

                                                                          § 1.

  1. Zobowiązuje się Kola Oddziału PTTK w Świdnicy do przeprowadzenia Zebrań sprawozdawczych Kół w terminie do 31.12.2015 r.
  2. Zobowiązuje się Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy do złożenia sprawozdań z działalności Kół na drukach TK-K w biurze Oddziału fizycznie lub elektronicznie na adres biuro@pttk.swidnica.pl do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.


 Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Programową Oddziału w dniu 24.11.2015 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET