Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 1/37/2016
09.02.2016r.
UCHWAŁA NR 1/37/2016

                                                       UCHWAŁA NR 1/37/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 03 lutego 2016

 

w sprawie: organizacji Eliminacji Powiatowych XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego

                  Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.  

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 2 i 14 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • planu pracy Komisji Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów Województwa Dolnośląskiego przyjętego do realizacji przez Oddziałową Komisję Pieszą Oddziału PTTK w Świdnicy.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1.

             Przystąpić do organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego na podstawie regulaminu OMTTK stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

              Z ramienia Zarządu Oddziału wyznaczyć na Koordynatora Eliminacji Powiatowych OMTTK kol. Ewę Haitner – członka PTTK i nauczyciela Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy.

§ 3.

              W porozumieniu z dyrekcją szkoły współorganizatorem Eliminacji Powiatowych OMTTK jest Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

§ 4.

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z realizacją w dniu 11 kwietnia 2015 r.

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET