Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 2/38/2016
09.02.2016r.
UCHWAŁA NR 2/38/2016

                                                         UCHWAŁA NR 2/38/2016

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 03 lutego 2016

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym                  

                  „IV Zlotu Martyrologii” w Głuszycy

 

Na podstawie:

  •  § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • Ustaleń z zebrania z Zarządem Oddziałowej Komisji Górskiej.

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:  

 

                                                                         § 1

        Zarząd Oddziału postanowił objąć patronatem „III Zlot Szlakiem Martyrologii” w dniu 9 maja 2015 z metą na terenie podziemnego Miasta Głuszyca Kompleks „Osówka” w Głuszycy. Regulamin „III Zlotu Szlakiem Martyrologi” stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

 

                                                                         § 2

       Zarząd Oddziału postanowił udostępnić nr konta bankowego w celu dokonywania wpłat „wpisowego” przez uczestników Zlotu. Dokonanie wypłat na pokrycie kosztów zawartych w regulaminie Zlotu odbywać się będzie na ogólnie przyjętych zasadach w księgowości Oddziału i przy zachowaniu procedur rachunkowości tylko do wysokości wpłat.

 

                                                                         § 3

      Zarząd Oddziału postanowił wytypować ze swojego składu przedstawiciela do reprezentowania PTTK na uroczystościach na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Kolcach, Walimiu i na mecie Zlotu w kompleksie „Osówka” w dniu Zlotu

 

 

                                                                         § 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET