Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 3/39/2916
27.02.2016r.
UCHWAŁA NR 3/39/2916

                                                       UCHWAŁA NR 3/39/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 23 lutego 2015

 

w sprawie: Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Wycieczek Turystycznych w

                                                                    sezonie  2016.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 2 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1.

     Zatwierdzić i przyjąć do realizacji Plan Wycieczek Turystycznych w sezonie 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

    Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesów Kół Oddziału na zebraniu w dniu 17 lutego 2016 r.

§ 3.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

 

                                      Uzasadnienie:

    Plan Wycieczek Turystycznych w sezonie 2016 powstał na bazie wniosków i pomysłów dotyczących rajdów i wycieczek zgłaszanych przez członków PTTK z Oddziału Świdnica za pośrednictwem Prezesów (opiekunów) Kół: „Jedynka”, „Siódemka”, „Wagonowcy”, "Pszczoły i Trutnie", „ToTuToTam” oraz Przewodniczących i członków Oddziałowych Komisji: Kolarskiej, Pieszej i  Górskiej zebranych na Zebraniu w dniu 17 lutego 2016 r. Zdaniem Obecnych na zebraniu Plan Wycieczek Turystycznych w sezonie 2016 wyczerpuje zainteresowania członków PTTK z Oddziału w Świdnicy odnośnie tematyki, kierunków i priorytetów turystycznych na rok 2016. Uwzględniono w planie wycieczki krajoznawcze przystępując do realizacji hasła Zarządu Głównego PTTK na rok 2016 „Rok Krajoznawstwa Polskiego”. Poszczególne Koła i Komisje Oddziału w Świdnicy wyznaczyły ze swoich składów osoby odpowiedzialne i koordynujące realizację Planu Wycieczek Turystycznych w sezonie 2016, których wykaz znajduje się na końcu Planu. WW Plan zastanie podany do wiadomości członków PTTK poprzez powielenie egzemplarzy i zamieszczenie na łamach strony internetowej Oddziału. 

created by Grupa BroNET