Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 5/41/2016
21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 5/41/2016

                                                       UCHWAŁA NR 5/41/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 marca 2016

 

w sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2015.

 

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 6 i 7 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1.

   Przyjęć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Oddziału za rok 2015 sporządzone przez skarbnika ZO PTTK w Świdnicy, kol. Stanisławę Połubienko. Rachunek wyników za rok 2015 i bilans za rok 2015 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

   Nadwyżkę przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy za rok 2015) postanowiono przeznaczyć na:

a) statutowa działalność kół: „Jedynka”, „Wagonowy” i „Siódemka” i „ToTuToTam” wyrażoną w kalendarzu imprez zatwierdzonym uchwałą nr 3/39/2016 oraz na rozwój oddziałowych komisji: górskiej, pieszej i kolarskiej.

b) statutową działalność Zarządu oddziału, w tym na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem biura i promocją ZO PTTK w Świdnicy.

§ 3.

    Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programową Oddziału na zebraniu w dniu 25 lutego 2016 r.

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET