Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 4/40/2016
21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 4/40/2016

                                                         UCHWAŁA NR 4/40/2016

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 marca 2016

 

w sprawie: skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek

                   członkowskich za okres ponad 12 miesięcy.

 

Na podstawie:

  • § 8 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy, uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r oraz w nawiązaniu do Art. 14 pkt 5. i Art. 16 pkt 2. Statutu PTTK (tekst jednolity) zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 23.02.2006 r.

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:  

 

                                                                         § 1

        Skreślić z ewidencji członków, na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesiące, licząc od dnia 31 marca 2016 r.

 

 

                                                                         § 2

       Lista osób skreślonych z ewidencji członków Oddziału stanowi załącznik do niniejszej chwały.                        

 

                                                                         § 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET