Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 6/42/2016
21.04.2016r.
UCHWAŁA NR 6/42/2016

                                                UCHWAŁA NR 6/42/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20.04.2016

 

w sprawie: Powołania Koła pod nazwą „Świebodzickie Łaziki” w oddziale PTTK w

                                                                                                                                Świdnicy.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 4, § 33 pkt 1 i 3 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • Złożonego protokołu z zebrania założycielskiego Koła Turystycznego „Świebodzickie Łaziki” z dnia 1 kwietnia 2016 r. wraz z deklaracjami członkowskimi PTTK 14 osób deklarujących powołanie ww Koła.

 

 

              Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                                        § 1.

             Powołać Koła PTTK „Świebodzickie Łaziki” w Świebodzicach jako jednostkę organizacyjną oddziału.

§ 2.

            Przyjąć skład wybranego na zebraniu założycielskim Koła zarządu tymczasowego. Stan tymczasowego Zarządu Koła utrzymać, zgodnie z wolą zebrania założycielskiego do czasu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziale Świdnickim w grudniu 2016

§ 3.

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET