Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 9/45/2016
09.11.2016r.
UCHWAŁA NR 9/45/2016

                                       UCHWAŁA NR 9/45/16

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 6 września 2016

 

w sprawie: Przydziału dodatkowych obowiązków członkom Zarządu PTTK Oddział w Świdnicy na okres kadencji  2013 – 2016

 

na podstawie;

  • § 21 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.
  • potrzeb prawidłowego prowadzenia dokumentacji Zarządu Oddziału

 

                                                                            § 1

Zarząd Oddziału uchwala przydział dodatkowych obowiązków członków zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy na okres kadencji 2013 – 2016

 

  1. Zbigniew CURYL – prezes:

Dodatkowa:

- jest administratorem strony internetowej oddziału

 

  1. Zofia PASZEŃKO – I wiceprezes:

Dodatkowo;

- prowadzi ewidencję członków, którą aktualizuje i właściwie zabezpiecza

 

  1. Wojciech FIDOS – II wiceprezes:

Dodatkowo:

- prowadzi i aktualizuje na bieżąco kalendarz imprez oddziału, kół i klubów, zgodny z

  wymogami ubezpieczeń członków PTTK,

 

  1. Stanisława POŁUBIENKO – skarbnik:

      Dodatkowo

- prowadzi rejestr osób opłacających składki (normalne i ulgowe) oraz zwolnionych z ich   

  opłacania,

 

  1. Krzysztof KRYSTYNIAK – sekretarz:

- dokumentuje pracę Zarządu (rejestr protokołów i przyjętych uchwał zarządu)

- prowadzi rejestr kadry społecznej Oddziału,

- administruje stronę www.pttk.swidnica.pl  - wykreślono

- obsługuje pocztę internetowa oddziału

 

                                                     § 2.

Uchwała w pełnym brzmieniu została opublikowana na stronie internetowej Oddziału i stanowi załącznik do niniejszej uchwały zmieniającej.

 

                                                     § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET