Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 10/46/2016
09.11.2016r.
UCHWAŁA NR 10/46/2016

                                               UCHWAŁA NR 10/46/2016

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

                                                                                                                 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 września 2016

w sprawie: Udzielenia kol. Tadeuszowi Niedzielskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy

                

Na podstawie:

  • R III. § 21.14 Statutu Oddziału PTTK w Świdnicy
  • Prośby Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Kolarskiej wyrażonej w piśmie z dnia 06.09.2016

 

          W związku z powierzeniem kol. Tadeuszowi Niedzielskiemu funkcji komandora                   57 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Świdnicy w dniach 10-17 czerwca 2017 r.

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

                                                                          § 1.

            Udzielić kol. Tadeuszowi Niedzielskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu 57 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Świdnicy w dniach 10-17 czerwca 2017 r.

§ 2.

              Upoważnia kol. kol. Mariolę Wittig i Tadeusza Niedzielskiego do dysponowania rachunkiem pomocniczym o nazwie „57. Zlot PTKol.” Wyłącznie na potrzeby 57 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Świdnicy w dniach 10-17 czerwca 2017 r.

 

                                                                          § 3.

 

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc z chwilą zakończenia i rozliczenia 57 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Świdnicy.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET