Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 13/49/16
21.02.2017r.
UCHWAŁA NR 13/49/16

                                                  UCHWAŁA NR 13/49/16

                               ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 16 listopada 2016

 

w sprawie: sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej  

                   kół i klubów PTTK Oddziału świdnickiego.

 

na podstawie;

  • Uchwały nr 106 /XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 20 września 2016 r.                               w sprawie aktualizacji załączników do uchwały Prezydium ZG PTTK nr 6/XVII/2012 z 9 października 2012 roku w sprawie sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

 

 

Zarząd Oddziału uchwala:

§ 1

     Przyjmuje się do stosowania druki sprawozdawcze TK-K stanowiące załącznik do niniejszej uchwały (do pobrania w formie elektronicznej ze strony http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/. lub w formie papierowej w biurze ZO)

 

§ 2

     Realizację uchwały powierza się Zarządom Kół i Klubów PTTK Oddziału świdnickiego. Zobowiązuje się Prezesów poszczególnych Kół i Klubów o opracowanie sprawozdania TK-K z działalności Koła/Klubu i dostarczenie w sposób tradycyjny do biura ZO w Świdnicy lub przesłanie elektroniczne na adres e-maliowy Prezesa ZO w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2016 r.

 

§ 3

      

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            

created by Grupa BroNET