Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 2/51/2017
21.02.2017r.
UCHWAŁA NR 2/51/2017

                                                         UCHWAŁA NR 2/51/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 11 stycznia 2017

 

w sprawie: Wyróżnienia w postaci Dyplomu Honorowy Oddziału PTTK w Świdnica

 

Na podstawie:

  • Systemu wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych polskiego towarzystwa turystyczno – krajoznawczego stanowiącego załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r.
  • Uchwaly nr 11/11/2013 o nadaniu Dyplomu Honorowego Oddziału PTTK w Świdnicy z dnia 2 października 2013.

 

                                                                            § 1

        Zarząd Oddziału postanowił nadać Dyplom Honorowy Oddziału PTTK w Świdnica za aktywną działalność i zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz macierzystych Zarządów Kół Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w okresie kadencji 2012 - 2016, krzewienie turystyki i krajoznawstwa w środowisku lokalnym.

 

                                                                            § 2

       Zarząd Oddziału postanowił nadać Dyplom Honorowy Oddziału PTTK w Świdnica członkom zwyczajnym, których listę ustalono na zabraniu w dniu 11 stycznia 2017 r. Lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały.                                                         

                                                          

                                                                           § 3

      Dyplom Honorowy Oddziału zostanie wręczany przez Prezesa Oddziału podczas Walnego Zjazdu Członków Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 11 marca 2017 r.

 

 

                                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET