Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 3/52/2017
21.02.2017r.
UCHWAŁA NR 3/52/2017

                                                         UCHWAŁA NR 3/52/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 21 lutego 2017

 

w sprawie: Odznaki „Orli Lot” PTTK w Świdnica

 

Na podstawie:

  • Systemu wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych polskiego towarzystwa turystyczno – krajoznawczego stanowiącego załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r.
  • Wniosków opiekuna Młodzieżowego Koła „ToTuToTam”.

 

                                                                            § 1

        Zarząd Oddziału nadaje Odznakę „Orli Lot” za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno krajoznawczych w swoim środowisku szkolnym, środowisku Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy i środowisku lokalnym.

 

                                                                            § 2

       Zarząd Oddziału postanowił nadać Odznakę „Orli Lot” członkom zwyczajnym w wieku poniżej 21 lat, o przynależności do PTTK powyżej 3 lat, których listę ustalono na zabraniu w dniu 21 lutego 2017 r. na podstawie wniosków opiekuna Młodzieżowego Koła „ToTuToTam” Lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały.                                                         

                                                          

                                                                           § 3

      Dyplom Honorowy Oddziału zostanie wręczany przez Prezesa Oddziału podczas Walnego Zjazdu Członków Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 11 marca 2017 r.

 

 

                                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET