Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Wodniackie PTTK ‘‘ŻEGLUJ‘‘

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

pozostali członkowie z Oddziału

W okresie wakacyjnym biuro czynne we wtoreki w godz. 14.00-16.00Oddział PTTK w Świdnicy > 41 ZLOT TURYSTÓW NA ŚLĘŻY
12.10.2017r.
41 ZLOT TURYSTÓW NA ŚLĘŻY

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Świdnicy.

Oddziałowa Komisja Górska 

R E G U L A M I N

41 ZLOT TURYSTÓW ŚWIDNICKICH NA ŚLĘŻY

15 października 2017r.

SPONSOR:              Urząd Miasta w Świdnicy

KIEROWNICTWO 41 ZLOTU TURYSTÓW NA ŚLĘŻY

 • Komandor  Zlotu – Krystyniak Krzysztof  /nr tel. 785 521 237
 • Sekretarz Zlotu – Matuszczak Robert
 • Przewodniczący Komisji Sędziowskiej  - Janaszek Marian

CELE 41 Zlotu

 1. Promocja turystyki i rekreacji rodzinnej.
 2. Promocja zdrowego stylu życia,
 3. Integracja środowiska turystycznego poprzez zdrową rywalizację w konkurencjach sportowo - rekreacyjnych
 4. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Świdnickiej  – zdobywanie odznak turystyki kwalifikowaniej i regionalnych

TERMIN  ZLOTU  I  BAZA ZLOTU:

Zlot odbędzie się w dniu 15 października 2017r. na polanie szczytowej Ślęży –  Dom Turysty im. Romana Zmorskiego

ZGŁOSZENIA: Dojazd na trasy zlotowe:                                                                                               AUTOKAR nr 1: Koło PTTK „Wagonowcy” – kol. Janaszak Marlena tel. kom. 606 890 553  (wyjazd: Przychodnia ul. Zamenhoffa, Rest. Wołowina” ul. Wrocławska, Pl. Św. Małgorzaty) o godz. 7.00                                                                                                               AUTOKAR nr 2: Koło „Świebodzickie Łaziki” – kol. Andrzej Wiącek tel: 601 890 530 (wyjazd z dworca PKP w Świebodzicach) o godz. 7.00                                                                                                                     AUTOKAR nr 3: Koło „ToTuToTam” – kol. Curyl Zbigniew tel. 74 851 33 30 / kom. 604 181 910 (wyjazd MDK ul. Nauczycielska 2)                                                                    Zgłoszenie udziału w 41 Zlocie następuje poprzez osobisty kontakt w biurze ZO PTTK, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 p. 7 lub sekretariacie MDK,                                    ul. Nauczycielska 2 w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2017 r. DZPTP).

UWAGA: Każdy uczestnik Zlotu otrzyma metalowy znaczek zlotowy, odcisk okolicznościowej pieczątki zlotowej, pamiątkowy dyplomik uczestnictwa. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dofinansowanie przez Prezydent Świdnicy na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą

„Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” Konkurs nr K – 18/2017

ROGRAM ZLOTU:

 • godz.7:00  - wyjazd autokarów z uczestnikami Zlotu z wyznaczonych miejsc w Świdnicy. Trasy przejść pieszych i rowerowych ustalają kierownicy grup. Uczestnicy indywidualni docierają na miejsce zlotu we własnym zakresie. Trasy przejść pieszych i rowerowych do wyboru:                                                                                                               a) Biała – Ślęża                                                                                                               b) Sobótka – Ślęża                                                                                                          c) Sulistrowiczki - Ślęża                                                                                                            d) Przełęcz Tąpadła - Ślęża
 • godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Zlotu z rozpaleniem ogniska zlotowego
 • godz. 11.15 – Turniej Sportowo – Rekreacyjny Kół PTTK Oddziału Świdnickiego
 • godz. 13.30 – Podsumowanie turnieju i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom. Zamknięcie zlotu.
 • godz. 14.00 – Msza św. w kościele na szczycie Ślęży
 • godz. 16.00 – wyjazd autokarów z wyznaczonych miejsc przez kierowników grup.

REGULAMIN Turnieju rekreacyjno – sportowego kół PTTK o/ Świdnica:

1. W Turnieju startują 6 – osobowe reprezentacje Kół PTTK zarejestrowanych w Oddziale PTTK w Świdnicy,

2. Uprawnionym do startu jest członek PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską

3.Turniej składa się z 5 konkurencji sprawnościowo – rekreacyjnych: i 1 teoretycznej: quiz wiedzy krajoznawczej.

4.W roku 2017 przewiduje się  następujące konkurencje:

- rzuty lotkami do tarczy

- rzuty kółeczkami na krzyżaczek

- zespołowy bieg w powrozach (wyjątkowo drużyny 4 osobowe)

- strzelanie z Broni na kulki plastikowe,

- nanizanie przez przeplatanie,

5. Za zwycięstwo w danej konkurenci drużyna otrzymuje tyle punktów ile zdoła wyprzedzić drużyn przeciwnych,

6.Suma zdobytych punktów we wszystkich konkurencjach wyłoni zwycięzcę Turnieju,

7. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z komisją sędziowską powołaną przez organizatora                                                       

                                                                                                                Organizatorzy

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie przez Prezydent Świdnicy na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą

„Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” Konkurs nr K - 18/2017

created by Grupa BroNET