Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Wodniackie PTTK ‘‘ŻEGLUJ‘‘

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

pozostali członkowie z Oddziału

Biuro czynne we wtorki i środy od 16:00 do 18:00Oddział PTTK w Świdnicy > KOMUNIKAT ODDZIAŁOWEJ KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ
04.12.2017r.
KOMUNIKAT ODDZIAŁOWEJ KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ

Od 1 grudnia br. do 31 stycznia 2018 r. trwa proces weryfikacji uprawnień

przodowników turystyki kolarskiej Oddziału Świdnickiego PTTK.

Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z przewodniczącym

Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Świdnicy – kol. Tadeuszem Niedzielskim

(t_niedzielski@wp.pl ; kom.: 609 939 600).

Warunki niezbędne do uzyskania weryfikacji:

- aktualnie posiadana legitymacja p.t.kol.,

- legitymacja członkowska PTTK z opłaconą składką członkowska,

- wypełniona i podpisana Ankieta sprawozdawcza przodownika turystyki Kolarskiej PTTK (w załączeniu).

 

Przewodniczący

Oddziałowej Komisji Turystyki

Kolarskiej PTTK w Świdnicy

Tadeusz Niedzielski 

ANKIETA SPRAWOZDAWCZA

PRZODOWNIKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

 

 

 

1. Imię i nazwisko Przodownika ..............................................................................................

 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3. Numer legitymacji PTTK ……………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Numer legitymacji Przodownika TK PTTK …………………………………………………………………………………………

 

5. Przynależność do koła/klubu ……………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Działalność w okresie od uzyskania uprawnienia przodownika/ostatniej weryfikacji* (prowadzone wycieczki, imprezy, konkursy, prelekcje i szkolenia, działalność organizacyjna w komisji (kole)                          i innych ogniwach PTTK), posiadane uprawnienia turystyczne, odznaki, udział w ważniejszych imprezach, inne osiągnięcia:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                                 …………………………………………

         (miejscowość, data)                                                                        (podpis Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK)

 

created by Grupa BroNET