Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Wodniackie PTTK ‘‘ŻEGLUJ‘‘

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

pozostali członkowie z Oddziału

Biuro czynne we wtorki i środy od 16:00 do 18:00Oddział PTTK w Świdnicy > KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI PTTK (15-19.01.2018)
11.01.2018r.
KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI PTTK (15-19.01.2018)

  Zarzad Oddzialu PTTK w Świdnicy zaprasza na Kurs Organizatora Turystyki, ktory odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 r w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Swidnicy, ulk. Długa 33 (grafik sal w dniu rozpoczęcia kursu). Warunki Przyjęcia:

1. Członkostwo PTTK O/ Świdnica 

2. Opłacona składka członkowska na rok 2018

3. Złożenie deklaracji udziału (w załączeniu) bezpośrednio w biurze ZO do dnia 10.01 lub przesłanie na adres emailowy zcuryl@vp.pl do dnia 11.01 br

 

  Zarzad Oddzialu PTTK w Świdnicy zaprasza na Kurs Organizatora Turystyki, ktory odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 r w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Swidnicy, ulk. Długa 33 (grafik sal w dniu rozpoczęcia kursu). Warunki Przyjęcia:

1. Członkostwo PTTK O/ Świdnica 

2. Opłacona składka członkowska na rok 2018

3. Złożenie deklaracji udziału (w załączeniu) bezpośrednio w biurze ZO do dnia 10.01 lub przesłanie na adres emailowy zcuryl@vp.pl do dnia 11.01 br

 

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

Zagadnienia wstępne

1 godz.

1. Wiadomości o województwie

7 godz.

Środowisko i ochrona przyrody

3 godz.

Charakterystyka gospodarcza

1 godz.

Historia województwa

1 godz.

Kultura w województwie

1 godz.

Zagospodarowanie turystyczne

1 godz.

2. Zasady uprawiania turystyki

12 godz.

Bezpieczeństwo na szlaku

3 godz.

Przepisy prawne

1 godz.

Zasady organizacji i metodyka imprez turystycznych

2 godz.

System szlaków turystycznych

3 godz.

Znajomość statutu i regulaminów

3 godz.

                                                                                                       Razem  20 godz.

 

 

 

                                                                           DEKLARACJA

 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................

 zamieszkały/a  w………………………………  ul.......................................................................... 

telefon ............................................

 

członek PTTK Oddziału w Świdnicy, legitymacja PTTK nr. ……………………………………

 

DEKLARUJUĘ UDZIAŁ W KURSIE ORGANIZATORA TURYSTYKI PTTK

 

W terminie 15 – 19. stycznia 2018 w godzinach 16.00 – 19.00 w siedzibie ZO PTTK – Centrum Organizacji Pozarządowych, Świdnica, ul. Długa 33 oraz w wycieczce „zaliczeniowej” w terminie uzgodnionym przez uczestników kursu.  

 

 

……………………………                                           ......................................................

                        data                                                             podpis rodzica w przypadku osoby 

                                                                                                    niepełnoletniej - rodzica       

created by Grupa BroNET