Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/3/3/2017
08.01.2018r.
UCHWAŁA NR XXI/3/3/2017

UCHWAŁA NR XXI/3/3/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym                   „V Zlotu Martyrologii” w Głuszycy.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosku ze Zjazdu Oddziału dotyczącego propagowania turystyki młodzieżowej

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:  

 

                                                                         § 1

        Zarząd Oddziału postanowił odpowiedzieć pozytywnie na prośbę Przewodnika Sudeckiego PTTK i Z-cy Prezesa Klubu Przewodników naszego Oddziału, Mariusza Wojciechowskiego, Komandora Zlotu i objąć patronatem „V Zlot Szlakiem Martyrologii” w dniu 12 maja 2017 z metą na terenie Podziemnego Miasta – Kompleks „Osówka” w Głuszycy. Regulamin „V Zlotu Szlakiem Martyrologi” w załączeniu.

 

                                                                         § 2

       Zarząd Oddziału postanowił udostępnić nr konta bankowego w celu dokonywania wpłat „wpisowego” przez uczestników Zlotu. W ramach „wpisowego” pokryć koszty znaczka zlotowego (zapis zawarty w regulaminie Zlotu) tylko do wysokości wpłat.

 

                                                                         § 3

      Zarząd Oddziału postanowił wytypować ze swojego składu przedstawicieli do reprezentowania PTTK na uroczystościach na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Kolcach, Walimiu i na mecie Zlotu w kompleksie „Osówka” w dniu Zlotu: Zbigniewa Curyla i Roberta Matuszczaka

 

 

                                                                         § 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET