Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/6/6/2017
08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/6/6/2017

               UCHWAŁA NR XXI/6/6/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji 57 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.
  • Prośby Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Dofinansować w kwocie 1000 zł (tysiąc zł) organizację 57 Ogólnopolskiego Zlotu przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, którego organizatorem głównym jest Oddziałowa Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Świdnicy.

 

                                                                         § 2

        Dofinansowanie jest formą refundacji faktur, z zastrzeżeniem, że na materiałach reklamowych Zlotu pojawi się logo Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy

 

                                                                         § 3

        Uczynić odpowiedzialnym za organizację, zgodnie z uprzednio przekazanymi pełnomocnictwami kol. Tadeusza Niedzielskiego – Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Świdnicy.

 

                                                                          § 4      

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                  

created by Grupa BroNET