Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/8/8/2017
08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/8/8/2017

UCHWAŁA NR XXI/8/8/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół PTTK przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy jako formy nagrody za prowadzenie kronik działalności Kół.  

  • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Dofinansować w formie nagrody koła PTTK (Koło „TO tu TO tam”, Koło PiT i Koło nr 2 „Wagonowcy”), które na XXI Walnym Zjeździe Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 11.03.2017 zaprezentowały swoje kroniki. Wysokość nagrody dla każdego Kola wynosi 100 zl (sto zł)

 

 

                                                                          § 2      

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET