Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/9/9/2017
21.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/9/9/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI/9/9/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału.  

 

Na podstawie

  • Uchwały nr 5/54/2017 Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy z dnia 21 lutego 2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oddziału za 2016 r.    

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Zatwierdzić kryteria dofinansowania działalności statutowej podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK zawarte w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                         § 2

          Dofinansować działalność statutową podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK wg kwot zawartych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

 

                                                                          § 3     

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                             

 

                                                                       PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                       Zbigniew Curyl………………………………………………….

 

                                       Zofia Paszeńko ………………………………………………….

 

                                       Robert Matuszczak …………………………………………......

 

                                       Krzysztof Krystyniak..………………………………………….

 

                                       Marlena Janaszek ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Uzasadnienie;

Na podstawie Regulaminu kryteriów dotacji, biorąc pod uwagę działalność kół w roku 2016 i w latach poprzednich, ilość organizowanych imprez oraz ilość uczestników (imprezy muszą być dostępne dla wszystkich członków PTTK i umieszczone w planie wycieczek Oddziału) postanowiono dokonać podziału nadwyżki z wykonanego budżetu na 2016 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                    Do UCHWAŁY NR XXI/9/9/2017

                                                                                                     ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

                                                        REGULAMIN

        Dofinansowania działalności statutowej podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK.  

 

                                                       

      Regulamin ma na celu określenie kryteriów, jakie powinny spełniać komisje, koła, kluby zarejestrowane w PTTK Oddział w Świdnicy. aby otrzymać dofinansowanie do działalności statutowej ze środków własnych Oddziału PTTK Świdnica zgodnie z §21 pkt. 1.5 Statutu PTTK Oddział Świdnica.

 

                                                                     § 1.

     

       Określa się następujące kryteria, które musi spełniać koło, klub, aby otrzymać dofinansowanie do swojej działalności statutowej. Wysokość dofinansowania zależy od:

 

A. Ilości członków z opłaconą składką członkowska na dany rok, wykazana w rocznym sprawozdaniu koła TK-K

B. Ilości organizowanych imprez:

  1. Imprezy organizowane przez komisję, koło klub muszą być dostępne dla wszystkich członków PTTK zrzeszonych w Oddziale PTTK w Świdnicy. Do imprez organizowanych przez komisje, koła, kluby zalicza się: rajdy, wycieczki, złazy, zloty, cykliczne spotkania klubowe, prelekcje, szkolenia itp.
  2. Wycieczki i rajdy muszą być zgłoszone do ZO i umieszczone w planie wycieczek turystycznych na dany rok oraz zrealizowane w danym roku.
  3. W wycieczkach, rajdach wymienionych w § 1. pkt. 2 musi brać udział min. 17 uczestników. Ilość wycieczek, rajdów zrealizowanych w danym roku oraz liczba uczestników musi być zgodna z rocznym sprawozdaniem koła TK-K,
  4. Wycieczki i rajdy organizowane przez komisje, koła i kluby nie mogą być nastawione na osiągnięcie zysku (tzw. komercyjne) a jedynie organizowane po „kosztach własnych”.

 

                                                                     § 2.

       Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy. 

created by Grupa BroNET