Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/10/10/2017
21.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/10/10/2017

                                                   UCHWAŁA NR XXI/10/10/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 maja 2017

 

w sprawie: Refundacji kosztów uczestnictwa członków kadry programowej oddziału w spotkaniach statutowych struktur Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

 

Na podstawie

  • Przyjętego i zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oddziału za dany rok budżetowy.
  • Wniosków przewodniczących komisji,
  • Wniosków płynących z posiedzeń Zarządu Oddziału

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

       Refundować koszty uczestnictwa członków kadry programowej oddziału (organizatorów turystyki, przodowników i przewodników) w spotkaniach statutowych struktur wyższego szczebla) Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (m.in.: narady aktywu od szczebla wojewódzkiego, konferencje porozumienia oddziałów, spotkania komisji turystyki kwalifikowanej od szczebla wojewódzkiego, wojewódzkie i ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kwalifikowanej, narady przewodników od szczebla wojewódzkiego, itp.

 

                                                                         § 2

     Zatwierdzenie przez Zarząd Oddziału refundacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanego po pozytywnym zaopiniowaniu przez przewodniczących poszczególnych komisji turystyki kwalifikowanej.

 

 

                                                                          § 3

      Refundacja kosztów odbywa się na podstawie faktur, biletów na przejazd i innych dokumentów księgowych stanowiących o niezbędnych wydatkach udziału w spotkaniach wymienionych w § 1.

 

                                                                          § 4 

      Zarząd Oddziału zobowiązuje uczestników spotkań wymienionych w § 1. do przedstawienia sprawozdań na forum oddziału z udziału w ww formach.

 

                                                                          § 5 

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                       

 

 

     

                                                                       PODPISY ZARZĄDU;

                               

 

 

Uzasadnienie:                                                    

      Zarząd podjął uchwałę o refundacji kosztów udziału członków kadry programowej oddziału (organizatorów turystyki, przodowników i przewodników) w spotkaniach statutowych struktur wyższego szczebla) Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (m.in.: narady aktywu od szczebla wojewódzkiego, konferencje porozumienia oddziałów, spotkania komisji turystyki kwalifikowanej od szczebla wojewódzkiego, wojewódzkie i ogólnopolskie zloty przodowników turystyki kwalifikowanej, narady przewodników od szczebla wojewódzkiego, itp. w celu ich aktywizacji. Ma to zachęcić członków kadry programowej oddziału do poszerzania wiedzy, doświadczenia i znajomości, jak również reprezentowania Oddziału na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Sprawozdania uczestników tych spotkań na forum oddziału są formą dzielenia się nabytą wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami naszego stowarzyszenia. 

created by Grupa BroNET