Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/12/12/2017
21.02.2018r.
UCHWALA NR XXI/12/12/2017

                                                         UCHWAŁA NR XXI 12/12/2017

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 30 sierpnia 2017

 

w sprawie: zatwierdzenia Zarządu Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.

 

Na podstawie:

  • § 22 pkt 1 i 5 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy, uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r
  • Protokołu z zebrania Oddziałowej Komisji Górskiego Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 30.05.2017

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                            § 1

  1. Zatwierdza się Zarząd Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej na okres kadencji 2017 – 2021 ( KTG)
  2. KTG jest organem fachowym Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy w sprawach związanych z turystyka górską i turystycznym zagospodarowaniem gór.
  3. KTG działa na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 8 i art. 33 Statutu PTTK, § 22 pkt 1-5 Statutu Oddziału PTTK w Świdnicy i uchwalonego przez siebie regulaminu,

 

                                                                                     § 2

             Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy zatwierdza skład Zarządu KTG:

  • Przewodniczący KTG – kol. Andrzej Kurek,
  • Zastępca Przewodniczącego KTG – kol. Zbigniew Biliczak
  • Sekretarz KTG – kol. Zdzisław Dybciak,
  • Członek Zarządu KTG – kol. Andrzej Wiącek,
  • Członek Zarządu KTG – kol. Henryk Wołejko,

 

                                                                                  § 3

      Zakres działania, struktura organizacyjna, zasady tworzenia i budżet KTG określa Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału w Świdnicy nr 6/19/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 

 

 

                                                                                      § 4

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET