Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/15/15/2017
12.12.2018r.
UCHWAŁA NR XXI/15/15/2017

                                                       UCHWAŁA NR XXI 15/15/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 05 grudnia 2017.

w sprawie: zatwierdzenia Zarządu Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej

 

Na podstawie

  • § 22 pkt 1 i 5 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy, uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r
  • Protokołu z posiedzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej z dnia 16.11.2017

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                            § 1.

            Zatwierdza się zmianę nazwy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK na Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej i Krajoznawczej PTTK (KTPiK)

 

                                                                            § 2.

  1. Zatwierdza się Zarząd Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej na okres kadencji 2017 – 2021 ( KTPiK)
  2. KTPiK jest organem fachowym Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy w sprawach związanych z turystyka pieszą i krajoznawstwem.
  3. KTPiK działa na podstawie § 22 pkt 1-5 Statutu Oddziału PTTK w Świdnicy i uchwalonego przez siebie regulaminu,

                                                                           

                                                                            § 3.

          Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy zatwierdza skład Zarządu KTPiK:

  • Przewodniczący KTPiK – kol. Wioletta Ziobrowska,
  • Zastępca Przewodniczącego KTPiK – kol. Zbigniew Curyl
  • Zastępca Przewodniczącego KTPiK – kol. Krzysztof Krystyniak
  • Sekretarz KTPiK – kol. Joanna Jaskuła
  • Członek Zarządu KTPiK – kol. Jakub Curyl

                                                               

                                                                            § 4.

           Zakres działania, struktura organizacyjna, zasady tworzenia i budżet KTPiK określa Regulamin Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Świdnicy, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału w Świdnicy nr 8/21/2014 z dnia 9 wrzesnia 2014 

                                                                          

                                                                             § 5.

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET