Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/13/13/2017
12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/13/13/2017

                                                       UCHWAŁA NR XXI 13/13/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 listopada 2017

 

w sprawie: realizacji Uchwały nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

 

Na podstawie:

  • Uchwały nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018
  • Zarządzenia nr 1/2017 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku

            w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku      

            w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do

            PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

                                                                           

§ 1.

    Przyjąć do realizacji Uchwały nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018 (uchwała ZG w załączeniu)

 

§ 2.

     Powiadomić członków zwyczajnych PTTK Oddział Świdnica o z o wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018 poprzez zamieszczenie Uchwału Zarządu Głównego PTTK nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017  na stronie internetowej oddziału oraz werbalnie przez Prezesów Kół

 

§ 3.

       Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Programowa Oddziału w dniu 22.11.2017

 

§ 4.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET