Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/14/14/2017
12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/14/14/2017

                                     UCHWAŁA NR 14/14/2017

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 15 listopada 2017

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Natalii Wojtyry - Gł. Specjalisty ds. ewidencji i statystyki przesłanego drogą elektroniczną w dniu 7.11.2017 r. o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2017 przez Koła i Kluby PTTK.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                          § 1.

  1. Zobowiązuje się Kola Oddziału PTTK w Świdnicy do przeprowadzenia Zebrań sprawozdawczych Kół w terminie do 31.12.2017 r.
  2. Zobowiązuje się Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy do złożenia sprawozdań z działalności Kół na drukach TK-K w biurze Oddziału fizycznie lub elektronicznie na adres biuro@pttk.swidnica.pl do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET