Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/26/11/2018
12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/26/11/2018

UCHWAŁA NR 26/11/2018

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2017.

 

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 6 i 7 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                          § 1.

   Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Oddziału za rok 2017 sporządzone przez kol. Celinę Laskowską – Hobot po. księgowej ZO PTTK w Świdnicy na podstawie sporządzonego bilansu finansowego.

 

§ 2.

 

   Sprawozdanie finansowe Oddziału PTTK w Świdnicy za rok 2017 sporządzone zostało według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie składa się z bilansu oraz  rachunku zysku i strat.

 

 

§ 3.

 

   Nadwyżkę przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy za rok 2017) postanowiono przeznaczyć na: statutowa działalność kół, komisji, i Zarządu Oddziału, w tym na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem biura i promocją ZO PTTK w Świdnicy. 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU:

created by Grupa BroNET