Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/28/13/2018
12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/28/13/2018

UCHWAŁA NR 28/13/2018

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 06 marca 2018

 

w sprawiePrzyjęcia i zatwierdzenia rocznego planu finansowego i budżetu Oddziału na

                  2018 rok.

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 5 i 6 Statutu PTTK Oddział w Świdnicy uchwalonego w dniu 16 maja 2013
  • uchwały ZO nr 26/11/2018 - zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2017.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                          § 1.

 

   Przyjęć i zatwierdzić roczny plan finansowy Oddziału na rok 2018 sporządzony przez skarbnika ZO PTTK w Świdnicy, kol. Krzysztofa Krystyniaka.

 

§ 2.

 

    Roczny plan finansowy Oddziału na rok 2018 stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU:

created by Grupa BroNET