Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/29/14/2018
12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/29/14/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/29/14/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                            

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 23 maja 2018

 

w sprawie: Dofinansowania działalności statutowej Kół i Komisji PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy ze środków własnych oddziału.  

 

Na podstawie

 • Uchwały nr 26/11/2018 Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy z dnia 06 marca 2018 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oddziału za 2017 r. 
 • Regulaminu dofinansowania działalności statutowej podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK. 

 

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

 

          Dofinansować działalność statutową podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK wg kwot zawartych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

 

                                                                          § 2     

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                             

 

                                                                       PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                       Zbigniew Curyl………………………………………………….

 

                                       Zofia Paszeńko ………………………………………………….

 

                                       Robert Matuszczak …………………………………………......

 

                                       Krzysztof Krystyniak..………………………………………….

 

                                       Marlena Janaszek ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                    Do UCHWAŁY NR XXI/29/14/2018

                                                                                                     ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

 

         Na podstawie Regulaminu dofinansowania określa się kwoty dofinansowania do działalności statutowej podległych oddziałowi PTTK w Świdnicy komisji, kół i klubów PTTK:

 

 • Koło PTTK „Jedynka” – 1000 zł
 • Koło PTTK nr 2 „Wagonowcy” – 1000 zł
 • Koło PTTK „Siódemka” – 750 zł
 • Koło PTTK „Świebodzickie Łaziki” – 1100 zł
 • Koło Turystyczne „To Tu To Tam” – 500 zł
 • Koło Turystyczne „Pszczoły i Trutnie” – 300 zł
 • Świdnickie Koło PTTK „Koło Ślęży” – 300 zł
 • OKTG – 400 zł
 • OKTP i K – 400 zł
created by Grupa BroNET