Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > Świdnickie Koło PTTK "Koło Ślęży" zaprasza
07.11.2019r.
Świdnickie Koło PTTK "Koło Ślęży" zaprasza

Główny Szlak Sudecki

 

Świdnickie Koło PTTK "Koło Ślęży" zaprasza na:

 

Rajd Górski Głównym Szlakiem Sudeckim

RZECZKA – JEDLINA ZDRÓJ

Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie – Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza

 

16 listopada 2019

 

 

REGULAMIN RAJDU

 

 1. Celem rajdu jest:

1)      krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa,

2)      dobra zabawa,

3)      promocja:

a)       zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę górską,

b)       kulturalnego i bezpiecznego zachowania turystów na górskich szlakach,

c)       zdobywania odznak PTTK.

 

2. Organizatorem rajdu  jest Świdnickie Koło PTTK „KOŁO ŚLĘŻY”:

1)      Komandor Rajdu: Sławomir Chudy, tel. 600 975 506, e-mail: s_chudy@wp.pl;

2)      opracowanie trasy rajdu: Paulina Chudy, Sławomir Chudy

 

3. Trasa i ramowy program rajdu:

16 listopada (sobota) - dojazd

 • 6.25 zbiórka przy stanowisku nr 1 Centrum Przesiadkowego w Świdnicy, ul. Kolejowa 6.
 • 6.35 przejazd autobusem linii 31 na trasie Świdnica – Wałbrzych
 • 7.57 przejazd autobusem na trasie Wałbrzych - Rzeczka (ul. przystanek Wysockiego/Plac Grunwaldzki koło ZUS – linia nr 5)
 • 9.00 start

Przebieg trasy

Start: Rzeczka Korona – Rozdroże pod Sokołem– Grządki – Rozdroże pod Moszną – Przełęcz Marcowa – Jedlina Zdrój, Jedlinka – Meta: Jedlina Zdrój, stacja kolejowa.

 

Link do przebiegu trasy rajdu

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=50.6649570,16.4624220;50.7107220,16.3446280#50.70791/16.35130/15

 

Informacje techniczne trasy:

 • długość ok. 12 km
 • czas przejścia: 5 godz.
 • suma podejść: 259 m
 • suma zejść: 487 m
 • punkty GOT: 12
 • kolor szlaku: czerwony.

 

Powrót

 • 15.31, 16:48, 19:18 przejazd Jedlina Zdrój – Wałbrzych Miasto.
 • od 16.00 co 20 min. przejazd autobusem linii 31 na trasie Wałbrzych – Świdnica.

 

 

 

4. Regulamin rajdu

1)    Warunki  uczestnictwa:

a)    w rajdzie może uczestniczyć dowolna liczba osób,

b)    uczestnikiem rajdu jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia (wyłącznie pod opieką osoby dorosłej),

c)     członkowie PTTK powinni posiadać ważną legitymację z opłaconą składką członkowską za 2019 r.,

d)    osoby, które nie są członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

e)    termin zgłoszeń mija w czwartek 14 listopada;

2)    Obowiązki uczestników rajdu:

a)    posiadanie stroju turystycznego adekwatnego do warunków pogodowych oraz terenu górzystego,

b)    przestrzeganie zasad poruszania się na terenie leśnym, regulaminu rajdu, przebiegu trasy, przepisów porządkowych i p. poż., a także postanowień komandora rajdu,

c)     przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu na trasie rajdu;

3)    Odpłatność za udział w rajdzie:

a)    uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety przejazdu komunikacji zbiorowej.

4)    Postanowienia końcowe:

a)    uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

b)    organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód
w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas rajdu,

c)     w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu rajdu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasie, komandor rajdu ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy,

d)    podczas górskiej wędrówki planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek, każdy z uczestników zapewnia sobie prowiant we własnym zakresie,

e)    organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie rajdu,

f)      ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komandora rajdu.

created by Grupa BroNET