Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU nr 3/2019
21.11.2019r.
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU nr 3/2019
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU 
   Zarząd Oddziału informuje, że kolejne posiedzenie Rady Programowej Oddziału (Prezesi i wiceprezesi poszczególnych Kół, Klubów i Komisji Oddziału) odbędzie się w dniu 03 grudnia 2019 (wtorek) o godz. 16.15 w siedzibie ZO. 

 

Porządek obrad:

1. Omówienie prac Zarządu Oddziału w ostatnim okresie 2019

2. Omówienie Uchwały nr 141/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 16.11.2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020

3. Omówienie Zarządzenia nr 6/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 19.11.2019 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK  Nr 141/XIX/ 2019

4. Omówienie Uchwały Nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK w dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK oraz Zarządzenie Nr 7/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK oraz trybu postępowania z deklaracjami.

5. Omówienie Sprawozdania TK-K za rok 2019 (instruktarz)

6. Sprawy różne.  

                                                                                                       /ZARZAD ODDZIAŁU/

created by Grupa BroNET