Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/37/4/2019
24.03.2020r.
UCHWAŁA NR XXI/37/4/2019

                                                         UCHWAŁA NR XXI/37/4/2019

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 12 marca 2019

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału XXXII Rajdu „Minerały”

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1.12 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
  • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.
  • Wniosku kol. Józefa Kawałko – Komandora Rajdu „Minerały” 

 

 

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:  

 

                                                                         § 1

        Objąć patronatem XXXII Rajd „Minerały” odbywający się w dniu 01.06.2019 w Masyw Ślęży, którego Komandorem od lat jest Józef Kawalko – Przodownik Sudecki.

Rajd adresowany jest do młodzieży szkolnej.

      

                                                                         § 2

       Pokryć koszty znaczka rajdowego dla wszystkich uczestników zgodnie z regulaminem rajdu.

 

 

                                                                         § 3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

        

                                                                       PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET