Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > Sobotni spacer rowerowy 10.10.2020 z Kołem PTTK "KOŁO ŚLĘŻY"
28.09.2020r.
Sobotni spacer rowerowy 10.10.2020 z Kołem PTTK "KOŁO ŚLĘŻY"

Zapraszamy wszystkich chętnych na sobotni spacer rowerowy.

 

 

1. Celem rajdu jest promocja:

1) zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę rowerową;

2) kulturalnego i bezpiecznego zachowania turystów na trasach rowerowych;

3) poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych Ziemi Świdnicko – Dzierżoniowskiej.

2. Organizator:

Świdnickie Koło PTTK „KOŁO ŚLĘŻY”:

● Komandor rajdu – Sławomir Chudy,

e-mail: s_chudy@wp.pl

3. Termin i miejsce

Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 10.10.2020, start o godz. 12:00.

4. Trasa i ramowy program rajdu:

Dystans 35km

START Parking przy ul. Kliczkowskiej 48 (obok ZUP BADURA) – ul. Kliczkowska – ul. Mikołaja Kopernika – Jagodnik – Miłochów – Gogołów – Pałac w Gogołowie – Wiatrak Gogołów – Krzczonów – Książnica – Mościsko – Lutomia Dolna – Bojanice – Opoczka – Świdnica ul. Kraszowicka – ul. Przyjaźni –

ul. Łąkowa – ul. Sadowa - ul. Śląska - META teren zielony OSIR (miejsce ogniskowe).

 

5. Bezpieczeństwo

Przed startem uczestnicy i ich opiekunowie wypełniają oświadczenie dot. świadomości ryzyka związanego
z COVID-19. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące i maseczkę. Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.

 

6. Regulamin rajdu

1) warunki  uczestnictwa:

a) zamiar uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić mailem: s_chudy@wp.pl najpóźniej do 24 września 2020 r.,

b) w rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 20 rowerzystów – decyduje kolejność zgłoszeń,

c) osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

d) posiadanie przez członków PTTK ważnej legitymacji z opłaconą składką członkowską za 2020 r.,

e) osoby, które nie są członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

2) obowiązki uczestników rajdu:

a) posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego,

b) przestrzeganie postanowień regulaminu rajdu, zasad ruchu drogowego, przebiegu trasy, przepisów porządkowych, p. poż., a także postanowień komandora rajdu,

c) przestrzeganie w czasie rajdu bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu;

3) postanowienia końcowe:

a) uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

b) organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas rajdu,

c) w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu rajdu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasie, komandor rajdu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z imprezy,

d) uczestnikom rajdu zaleca się jazdę w kasku ochronnym,

e) Na zakończenie rajdu przewidziane jest ognisko, na którym można upiec własną kiełbasę. Organizator zapewnia herbatę oraz możliwość zdobycia pieczątki pamiątkowej.

f) organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie rajdu,

g) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komandora rajdu.

 

created by Grupa BroNET