Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > RAJD ROWEROWY POZNAJEMY GMINĘ ŚWIDNICA
06.10.2020r.
RAJD ROWEROWY POZNAJEMY GMINĘ ŚWIDNICA

Gminne Koło PTTK „TERAZ SUDETY”:

● Komandor rajdu – Jakub Curyl,

tel. 608303045

 

2. Termin i miejsce

Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 10.10.2020, start o godz. 12:30.

 

3. Trasa i ramowy program rajdu:

Dystans 13 km

START: GRODZISZCZE, Parking przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Anny – Krzyżowa (Pałac)  – Makowice (Pałac) – Świdnica (ul. Kraszowicka) – Świdnica (ul. Torowa) – Bystrzyca Dolna – META Burkatów (Boisko sportowe)

 

4. Celem rajdu jest promocja:

1) zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę rowerową;

2) kulturalnego i bezpiecznego zachowania turystów na trasach rowerowych;

3) poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych Gminy Wiejskiej Świdnica

 

5. Bezpieczeństwo

Przed startem uczestnicy i ich opiekunowie wypełniają oświadczenie dot. świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące i maseczkę. Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.

 

6. Regulamin rajdu

1) warunki uczestnictwa:

a) zamiar uczestnictwa w rajdzie należy zgłosić pod nr telefonu 608303045 najpóźniej do 7 października 2020 r.,

b) w rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 40 rowerzystów – decyduje kolejność zgłoszeń,

c) osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

d) posiadanie przez członków PTTK ważnej legitymacji z opłaconą składką członkowską za 2020 r.,

e) osoby, które nie są członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

2) obowiązki uczestników rajdu:

a) posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego,

b) przestrzeganie postanowień regulaminu rajdu, zasad ruchu drogowego, przebiegu trasy, przepisów porządkowych, p. poż., a także postanowień komandora rajdu,

c) przestrzeganie w czasie rajdu bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu;

3) postanowienia końcowe:

a) uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

b) organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas rajdu,

c) w przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu rajdu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasie, komandor rajdu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z imprezy,

d) uczestnikom rajdu zaleca się jazdę w kasku ochronnym,

e) Na zakończenie rajdu dla jego uczestników przewidziany jest poczęstunek Organizator zapewnia także wodę.

f) organizator rajdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie rajdu,

g) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komandora rajdu.

created by Grupa BroNET