Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > 44 ZLOT TURYSTÓW ŚWIDNICKICH na ŚLĘŻY - ODWOŁANY
14.10.2020r.
44 ZLOT TURYSTÓW ŚWIDNICKICH na ŚLĘŻY - ODWOŁANY

Z uwagi na wzrastające zagrożenie pandemiczne, decyzja Zarządu Oddziału z dnia 13.10.2020

IMPREZA JEST ODWOŁANA!!!!! 


ODDZIAŁ PTTK w ŚWIDNICY

Komisja Turystyki Górskiej oraz Koła: nr.2 „WAGONOWCY” i "ToTuToTam" MDK

 

O R G A N I Z U J Ą

 

44 ZLOT TURYSTÓW ŚWIDNICKICH na ŚLĘŻY

18.10.2020  

 

TERMIN  ZLOTU  I  BAZA ZLOTU:

Zlot odbędzie się w dniu 18 października 2020 r. na polanie szczytowej Ślęży –  Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego

 

ZGŁOSZENIA i Trasy: 

 

Dojazd na trasy zlotowe:

                                                                                              

 AUTOKAR nr 1: Koło PTTK „Wagonowcy” – wyjazd o godz. 8.00 – ( ul. Zamenhofa, Pl. Św. Małgorzaty,  ul. Wrocławska

Trasa:

 Biała ( szlak zielony) – Pod Kwarcową Górą – Pod Skalną (szlak niebieski) –Ślęża – Przeł. Tąpadła                                                                            

 

AUTOKAR nr 2: Koło „ToTuToTam” –  (wyjazd godz. 8.00 – ( ul. Nauczycielska)

Trasa:

Przeł. Tąpadła – Skalna – Ślęża – Przeł. Tąpadła                                                                    

 

Zgłoszenie udziału w 44 Zlocie następuje poprzez osobisty kontakt w biurze ZO PTTK - Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 p. 7 lub u Kol. Janaszak Marleny /tautokar 1/ tel. kom. 606 890 553 lub  

Kol. Curyl Zbigniew /autokar 2/ tel. 74 851 33 30 / kom. 604 181 910 w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2020 r.

 

UWAGA: Każdy uczestnik Zlotu otrzyma znaczek zlotowy, odcisk okolicznościowego stempla zlotowego.

O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń.

Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni.

Pozostali uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie we własnym zakresie.

 

PROGRAM ZLOTU:

  • godz.8:00  - wyjazd autokarów z uczestnikami Zlotu z wyznaczonych miejsc w Świdnicy. Trasy przejść pieszych ustalają kierownicy grup. Turyści indywidualni piesi i rowerowi docierają na miejsce zlotu we własnym zakresie-dowolnymi trasami.                                 
  • godz. 12.00 –  Otwarcie Zlotu
  • godz. 12.15 – Turniej Turystyczno – Rekreacyjny Kół PTTK Oddziału Świdnickiego
  • godz. 13.30 – Uroczyste wręczenie odznak i wyróżnień PTTK.
  • Podsumowanie turnieju i wręczenie Pucharu oraz nagród zwycięzcom  
  • godz. 14.00 - Zamknięcie zlotu.
  • godz. 15.00 i 16.00 – wyjazd autokarów z  Przeł. Tąpadła i powrót do Świdnicy         (zgodnie     z decyzjami kierowników tras)

 

 

R E G U L A M I N

 

44 ZLOTU TURYSTÓW ŚWIDNICKICH NA ŚLĘŻY

18 października 2020r.

 

 

REGULAMIN Turnieju turystyczno -rekreacyjno – kół PTTK O/ Świdnica:

 

 

1.         W Turnieju startują 5 – osobowe reprezentacje Kół PTTK zarejestrowanych w Oddziale PTTK w Świdnicy

 

2.         Uprawnionymi do startu są członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską

 

3.         Turniej składa się z: 3 konkurencji sprawnościowo – rekreacyjnych

            i 1 teoretycznej: quiz- test wiedzy turystyczno- krajoznawczej.

 

4.         W roku 2020 przewiduje się  następujące konkurencje:

- quiz – test wiedzy turystyczno – krajoznawczej ( po 2 osoby z drużyny)           

- rzuty lotkami do tarczy

- rzuty kółkami na krzyżak

-  tzw. kulecznik

 

5.         Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymuje tyle punktów ile zdoła wyprzedzić drużyn przeciwnych,

 

6.         Suma zdobytych punktów we wszystkich konkurencjach wyłoni zwycięzcę Turnieju.

 

7.         Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny powołany przez organizatora w porozumieniu z komisją sędziowską.

 

ZALECENIA ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

 

•   Podczas imprezy należy bezwzględnie stosować aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia (MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl) oraz wytyczne dotyczące organizacji imprez w czasie pandemii koronawirusa.

•   W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.

•   Organizator (kierownicy grup w autokarze, Kapitanowie drużyn) ma obowiązek posiadać  kompletną listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi.

•   Każdy uczestnik w trakcie imprezy zobowiązany jest do  zakrywania nosa i ust zgodnie z         obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. W terenie leśnym w przypadku możliwego kontaktu

    z innymi osobami należy zachować dystans społeczny oraz osłaniać usta i nos.

•  Kontakt między zespołami na trasie imprezy należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z za-chowaniem bezpiecznego odstępu. Kontakt dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę.

•   W trakcie imprezy należy unikać gromadzenia się uczestników oraz dbać o zachowanie między     nimi    bezpiecznych odległości.

•  Obowiązkowe (epidemiczne) wyposażenie każdego uczestnika i członka zespołu organizatorskiego:

    Maseczka lub przyłbica, lub inna osłona nosa i ust

• Zaleca się nie dotykanie przyrządów ręką bez zabezpieczenia jej rękawiczką.

 

                                                     

                                                                                                                Organizatorzy

created by Grupa BroNET