Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/59/10/2020
10.05.2021r.
UCHWAŁA NR XXI/59/10/2020

                                                       UCHWAŁA NR XXI59/10/2020

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 października 2020

 

w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

 

 

Na podstawie:

  • Pisma Natalii Wojtyry - Gł. Specjalisty ds. ewidencji i statystyki przesłanego drogą elektroniczną, o obowiązku dokonania sprawozdawczości za rok 2020 przez Koła i Kluby PTTK.

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

  1. 1.     Zobowiązuje się Prezesów Kół Oddziału PTTK w Świdnicy do złożenia sprawozdań z działalności Kół na drukach TK-K w biurze Oddziału fizycznie do dnia 15.12..2020 r lub elektronicznie na adres zcuryl@vp.pl llub biuro@pttk.swidnica.pl do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET