Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Oddział PTTK w Świdnicy > VI ŚWIDNICKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ "ToTuToTam"
19.10.2021r.
VI ŚWIDNICKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ "ToTuToTam"

REGULAMIN

 

Termin i miejsce zawodów – 23 października 2021 r. Przełęcz Tąpadła

Organizator Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

Współorganizator: - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

                               – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” w Świdnicy

     

Impreza dofinansowana ze środków:  Zarządu Powiatu w Świdnicy w ramach            realizacji zadania publicznego.

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Zbigniew Curyl

Sędzia Główny:  Wojciech Król

Sędzia pomocniczy – Kinga Hruszowiec

Budowa Tras: Krzysztof Miaśkiewicz, Paweł Idzik, Kinga Hruszowiec  

Cel imprezy:

 • · Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • · Rozegranie VII rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO
 • · Promocja walorów krajoznawczych Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Forma, etapy i kategorie

Puchar DlŚl w MnO

TZ – dla zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 osobowe

TU – dla średnio-zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 osobowe

TP – dla początkujących, wiek dowolny, zespoły 1-5 osobowe

Powyższe kategorie będą zaliczane do kat. TS wg. Regulaminu Pucharu DlŚl w MnO

 

TJ – juniorzy, ur. 2001 - 2004, zespoły 1-2 osobowe

TM – młodzież, ur. 2005 - 2007, zespoły 1-2 osobowe

TD – dzieci, ur. 2008 i później, zespoły 1-3 osobowe

Pozostałe klasyfikacje

TT – dla osób z małym lub średnim doświadczeniem w MnO, mapy kat. TM,

zespoły 1-4 osobowe

Uczestnicy tej trasy nie będą klasyfikowani w Pucharze DlŚl w MnO

We wszystkich kategoriach będą 2 etapy dzienne

W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie!

 

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unacześnione.

Baza imprezy

Bazą imprezy będzie: Wiata turystyczna na polu campingowym na Przełęczy Tąpadła

Program imprezy - 

18.10.2021 (poniedziałek)

20.00 - definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń,

19-22.10.2021

przygotowanie map, materiałów, list startowych oraz tras

23.10.2021- sobota   

od godz. 8.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych, dodatkowe zgłoszenia tylko jeśli wystarczy map

9.30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

10.00 – start – godz.”0” we wszystkich kategoriach

ok. 14.30 - 15.00 – ciepły posiłek  w bazie imprezy

ok 16:00 zakończenie zawodów

 

Świadczenia

 • · Poczęstunek na mecie I etapu oraz ciepły posiłek w bazie imprezy po zawodach
  • · Znaczek okolicznościowy
  • · Komplet materiałów startowych
  • · Dyplomy, medale i drobne nagrody dla najlepszych (miejsca I-III) w kat. TT TP -dyplomy
  • · Puchar dla klubu z miejsc I - III, którego zawodnicy osiągną najwyższą łączną punktację do Pucharu Dolnego Śląska w MnO podczas tej imprezy
  • · Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
  • · Punkty do O InO 2 x 2 pkt.  TZ,TU,TJ,TM,TD,TP,TT

Zgłoszenia

Listę uczestników danej drużyny z podaniem kategorii, imienia i nazwiska oraz rokiem urodzenia należy przesłać definitywnie do  18 października 2021 r. godz. 20.00  pocztą elektroniczną  na adres:

zcuryl@vp.pl    tel. 604181910

 

 

 

 

 

Wpisowe

Kategorie

 TZ, TU, TJ, TM, TD

Kategoria

TT, TP

25 zł

20 zł

 

 

 

 


Wpisowe będzie można wpłacić w bazie zawodów (bez potwierdzenia) lub z potwierdzeniem (KP) na  Konto Oddziału PTTK w Świdnicy  Nr konta: 42203000451110000002696240

Zwolnieni z wpisowego:

Zuzanna Madurska – Zwycięzca kat. TJ  PDŚl w MnO 2020r.

 

UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych 18 października 2021 r. o 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń.

Dodatkowe zgłoszenia będą  możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.

Ubezpieczenie:

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

 

Postanowienia końcowe

 • · Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK
  • · Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.
  • · Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • · Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
  • · Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
  • · Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie (grup min. 10 osobowych), jeżeli nie startują w zawodach - nie płacą wpisowego.

 

                                                                                      Zapraszamy na Przełęcz Tąpadła

created by Grupa BroNET