Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘ > Walne Zebranie Koła
15.12.2016r.
Walne Zebranie Koła

W czwartek 8 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Koła PTTK "Koło Ślęży".

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie, które zostało przyjęte. Zebrani udzieli również władzom absolutorium.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybrano nowy Zarząd w składzie:

1. Tadeusz Niedzielski - prezes

2. Danuta Nowicka - wiceprezes

3. Alicja Matysik - skarbnik

4. Krzysztof Anklewicz - Wiceprezes

5. Sławomir Chudy - wiceprezes

 

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału

1. Tadeusz Nidzielski

2. Małgorzata Anklewicz

3. Paulina Chudy

created by Grupa BroNET