Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Komisja Górska > SPRAWOZDANIE KTG NA WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU
03.04.2019r.
SPRAWOZDANIE KTG NA WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU

Świdnica 21.02.2019

 

 

Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej

za 2018 rok

 

W  dniu 30.05.2017 r.  odbyło się  zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej na którym wybrano nowy Zarząd KTG w składzie:

 

  1. 1.      Przewodniczący              –      Kurek Andrzej
  2. 2.      V-ce-Przewodniczący   –       Biliczak Zbigniew
  3. 3.      Sekretarz                       –      Dybciak Zdzisław
  4. 4.      Członek                          –      Wiącek Andrzej
  5. 5.      Członek                          –      Wołejko Henryk

 

oraz powołano nowy skład TRW:

1. Biliczak Zbigniew – Przewodniczący

2. Curyl Zbigniew

3. Dybciak Zdzisław

4. Janaszek Marlena

5. Kawałko Józef

6. Krystyniak Krzysztof

7. Kurek Andrzej

8. Paruch Krzysztof

9. Wiącek Andrzej

10.Wołejko Henryk

 

Na dzień dzisiejszy obie te komórki działają w niezmienionym składzie.

 

W roku  2018 TRW zweryfikował i przyznał następującą liczbę odznak GOT:

W góry

brązowa

4

srebrna

3

złota

2

Popularna

46

Mała

brązowa

38

srebrna

25

złota

5

Normy „Za wytrwałość”

25

Razem

148

 

 

Od 1.04.2018 w ramach akcji KTG ZG PTTK dla uczczenia 100-lecia Niepodległości osoby, którym zweryfikowano w 2018 r. dowolny stopień GOT otrzymywały okolicznościową naklejkę oraz mogły nabyć okolicznościową odznakę „ 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości”, którą zgodnie z uchwałą ZO PTTK w Świdnicy członkowie Oddziału z opłaconą składką otrzymywali za darmo. Akcja będzie trwała do 31.03.2019r.

 

Na 31.12.2018 r. kadra programowa KTG składała się z 26 Przodowników TG w tym:

3 Honorowych Przodowników TG oraz 5 Znakarzy Szlaków Górskich.

W 2018 r. odszedł od nas kol. Okwieka Lucjan Honorowy Przodownik TG, który udał się na wieczną wędrówkę.

Na chwilę obecną uprawnienia na wszystkie pasma górskie posiada 5 Przodowników TG tj.:

Biliczak Zbigniew, Curyl Zbigniew, Krystyniak Krzysztof, Paruch Krzysztof oraz Reczuch Tadeusz.

W 2018 r. kol. Janaszek Marlena rozszerzyła posiadane uprawnienia PTG na Beskidy Wschodnie oraz Tatry ( do kompletu brakuje jej tylko Gór Świętokrzyskich ). Natomiast dwóch kolegów tj. Pszeniczka Dawid 1162/S/2018 i Wiącek Andrzej 1166/S/2018 ukończyło kurs znakarza szlaków górskich

Przy okazji Pagórków w dniu 19.01.2018 r. Z-ca Przewodniczącego KTG ZG PTTK

kol. Szot Marek wręczył kolegom Biliczakowi i Reczuchowi przyznane przez KTG ZG PTTK

w 2017 r. legitymacje Honorowego Przodownika TG.

W dniu 08.02.2018 odbyło się zebranie O/KTG podczas którego wybrano Przewodniczącego O/KTG  kol. Kurka Andrzeja na delegata Oddziału na odbywającą się

w dniach 02-04.03.2018 w Sanoku i Olszanicy Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Górskiej w trakcie, której m.in. nastąpił wybór władz KTG ZG na następną kadencję.

Informację o jej efektach przedstawił na Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału w dniu16.03.2018 członek nowo wybranych władz  KTG ZG PTTK kol. Jacek Pilch z Wałbrzycha.

 

            W trakcie roku odbywały się liczne, robocze zebrania Zarządu O/ KTG związane z bieżącą działalnością KTG i Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT oraz organizacją corocznych Zlotów na Wlk. Sowie i Ślęży.

W zorganizowanym 51 Zlocie Turystów Świdnickich na Wlk. Sowie w dniu 20.05.2018 r.  udział wzięło 95 uczestników, a w 42 Zlocie Turystów Świdnickich na Ślęży w dniu 14.10.2018 r.  uczestniczyło 120 osób. Obie te imprezy zostały dofinansowane ze środków Urzędu Miasta

w Świdnicy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe, metalowe znaczki Zlotowe, a Ci którzy brali udział w konkursach indywidualnych bądź drużynowych zostali uhonorowani wartościowymi nagrodami oraz pamiątkowymi dyplomami. Ponadto zwycięska drużyna Koła Pszczoły i Trutnie zdobyła Puchar.

            Uchwałą z dnia 12.12.2018 Zarząd O/KTG postanowił uhonorować nagrodami książkowymi za wieloletnią, aktywną pracę społeczną w upowszechnianiu turystyki górskiej

i krajoznawstwa n/w osoby: Curyl Zbigniew, Dybciak Zdzisław, Janaszek Marlena, Krystyniak Krzysztof, Kurek Andrzej, Paszeńko Zofia.

 

W planach na 2019 r. ujęto organizację 2 cyklicznych, sztandarowych imprez: tj.:

- 52 Zlot Turystów Świdnickich na Wlk. Sowie w dniu 12.05.2019

- 43 Zlot Turystów Świdnickich na Ślęży w dniu 13.10.2019

o dofinansowanie których wystąpiono do UM w Świdnicy.

Wg. informacji zamieszczonej w internecie na stronie Delegatury Sudeckiej KTG ZG –

58 Ogólnopolski Zlot Sudeckich PTG PTTK odbędzie się w dniach 18÷20.10.2019

w Schr. PASTERKA.

           

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                              Oddziałowej Komisji Turystyki  Górskiej

 

                                                                                                                             Andrzej Kurek

created by Grupa BroNET