CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIURA ZO - wtorek 13.30 - 15.3022.08.2014r.
Komunikat nr 5/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Komunikat nr 5/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy


       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 podjął uchwałę nr 7/20/2014 w sprawie utworzenia Oddziałowej Komisji Kolarskiej. Funkcję tę powierzono Kołu PTTK „Koło Ślęży”. Prezes Zarządu Świdnickiego Koła PTTK „KOŁO ŚLĘŻY” pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego OKTK.

22.08.2014r.
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU 13.03.2014

       Dnia 13.03.2014r. o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Świdnicy ul. Długa 33 odbyło się Walne Zebranie członków PTTK O/Świdnica.  Oprócz członków PTTK , lista obecności w załączeniu, na zebranie przybyli zaproszeni goście: Ireneusz Pałac – Wiceprezydent Miasta Świdnicy i Julian Szymszon – przedstawiciel Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego.

14.04.2014r.
Komunikat nr 4/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Znakarze pilnie poszukiwani....

13.04.2014r.
Komunikat nr 3/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Serwis informacyjny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

2 kwietnia 2014 r. Informacje o najnowszych wydarzeniach.

10.04.2014r.
INAUGURACYJNE ZEBRANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA

                                                                    PROTOKÓŁ

                                     Z  ZEBRANIA  KOMISJI  HISTORYCZNEJ

 

      Dnia 25.03.2014r. w siedzibie Oddziału, Świdnica ul. Długa 33 o godz. 16.30 odbyło się pierwsze zebranie Komisji Historycznej.

created by Grupa BroNET