BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:4502.06.2020r.
POŻEGNANIE

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi 

                                          ś.p. Henryka Antkowiaka 

z Oddziału PTTK Jawor, Członka Honorowego PTTK, Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Przodownika Turystyki Motorowej PTTK, wieloletniego Członka Komisji Rewizyjnej ZG PTTK, Honorowego Przewodniczącego Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej....

Pogrzeb odbędzie się 5 czerwca 2020 r. o dodz. 12.00 w Magnicach, gm. Kobierzyce. 

                                                                                                    CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

28.05.2020r.
CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIURA ZO PTTK W ŚWIDNICY

W związku z odblokowaniem działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 Zarząd Oddziału PTTK postanawia uruchomić działalność biura w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

1. Biuro będzie czynne tylko we wtorek w godz. 13.30 - 15.30

2. W pierwszej kolejności prosimy o odbiór znaczków - hologramów osoby, które opłaciły składkę członkowską przez konto oddziału.

3. Prosimy o wchodzenie tylko jednej osoby, po uprzednim pobraniu „numerka” przy wejściu do Centrum. Prosimy o zachowanie dystansu 2 - metrowego z  osobą pełniącą dyżur.

4. Wszystkie osoby wchodzące muszą być wyposażone w maseczki ochronne.

5. Istnieje możliwość pozostawienia książeczek turystycznych do weryfikacji. Weryfikacja nastąpi w ciągu tygodnia.

6. W przypadku udzielania informacji nadal prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Prezesami Kół, Prezesem Oddziału lub członkami Zarządu Oddziału.

                                                                                                                

                                                                                                Prosimy o wyrozumiałość. ZO PTTK Świdnica

06.05.2020r.
komunikat ZO PTTK w Świdnicy

Zarzad Oddziału PTTK w Świdnicy informuje , że:

WSZYSTKIE RAJDY I WYCIECZKI ZAWARTE W NASZYM KALENDARZU NA ROK 2020 SĄ ZAWIESZONE Z POWODU PANDEMII. WZNOWIENIE GRUPOWEJ, ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI NASTĄPI Z CHWILĄ WEJŚCIA W ŻYCIE STOSOWNYCH PRZEPISÓW. 

07.04.2020r.
Zdrowych Świąt

Niech zmartwychwstały Chrystus napełni radością, spokojem i wiarą w dobro świata.

Życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w atmosferze wiary w lepsze jutro

ŚWIAT WIELKANOCNYCH przesyła

                                                           Zarzad Oddziału PTTK w Świdnicy

26.03.2020r.
UBEZPIECZENIE NNW członków PTTK w okresie 01.04.2020 - 31.03.2023

Koleżanki i Koledzy,

 

Poniżej przesyłam materiał dot. Ubezpieczenia NNW członków PTTK w okresie 01.04.2020 - 31.03.2023

* »» Ulotka

* »» Umowa ubezpieczenia nr TO50/001076/20/A Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/OWU_ergo_hestia_biznes_podroz.pdf> »» Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż;

created by Grupa BroNET