BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0014.04.2014r.
Komunikat nr 4/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Znakarze pilnie poszukiwani....

13.04.2014r.
Komunikat nr 3/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Serwis informacyjny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

2 kwietnia 2014 r. Informacje o najnowszych wydarzeniach.

10.04.2014r.
INAUGURACYJNE ZEBRANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA

                                                                    PROTOKÓŁ

                                     Z  ZEBRANIA  KOMISJI  HISTORYCZNEJ

 

      Dnia 25.03.2014r. w siedzibie Oddziału, Świdnica ul. Długa 33 o godz. 16.30 odbyło się pierwsze zebranie Komisji Historycznej.

10.04.2014r.
II ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2014”

II ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2014”

„ Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o martyrologii narodów.”

08.04.2014r.
Komunikat nr 2/2014 Zarządu Oddziału w Świdnicy

Koleżanki i Koledzy,

ZG PTTK 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

created by Grupa BroNET