BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:4524.07.2013r.
STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW KRAJOIZNAWSTWA POLSKIEGO

INFORMACJA

Ukazał się kolejny tom Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego - egzemplarz  publikacji do wglądu znajduje się w Biurze Zarządu Oddziału.                        Prezes ZO

23.07.2013r.
UBEZPIECZENIA W PTTK

INFORMACJA:
9.05.2013 podpisano porozumienie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad zawierania umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów na rzecz klijentów Oddziałów PTTK, członków PTTK w czasie imprez organizowanych przez PTTK lub Oddziały PTTK - szczegóły na temat tego ubezpieczenia jak i innych wcześniej zawartych znajdują się w broszurze "Ubezpieczenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym" (do pobrania przez Prezesów Kół a do wglądu przez pozostałych w biurze ZO.
                                                                   - Prezes ZO

22.07.2013r.
INFORMATOR O BAZIE NAMIOTOWEJ I CHATKACH STUDENCKICH

INFORMACJA

Na czas wakacyjnych wędrówek Komisja Akademicka ZG PTTK zaktualizowała informator o bazie namiotowej i chatach studenckich, aktualnie obowiązujących cenach. Informator dostępny jest w Biurze Zarządu oddziału w Świdnicy, a także znajduje sie na stronie www.pttk.pl/objekty/sbn_2013.pdf.

21.07.2013r.
RABAT W HOSTELS and HOSTELS

Informacja:

W wyniku nawiązania współpracy z siecią A&O Hostels and Hostels i zawartego porozumienia członkowie PTTK na podstawie ważnej legitymacji otrzymają rabat w wysokości 12% na nocleg w każdym z 22 obiektów tej sieci (plakat i informator w siedzibie Oddziału). Informacje o rabacie oraz link do rezerwacji online umieszczone zostaną w specjalnej zakładce PTTK na stronie internetowej www.aohostels.com/pl. rabat dotyczy tylko rezerwacji online. - Prezes ZO Świdnica

20.07.2013r.
Akcja ZG "Rowerem przez Polskę"

Podczas podsumowania projektu "Rowerem przez Polskę" 16 listopada 2012 r. w Warszawie 20 gmin z terenu całej polski otrzymało certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom. Prezydium ZG PTTK podjeło decyzję o kontynuowaniu konkursu. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji tego konkursu. Regulamin na stronie www.narowerze.pttk.pl/node/123

created by Grupa BroNET