BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.0021.01.2014r.
LIV DNI PAGÓRKÓW

ODBYŁY SIĘ LIV DNI PAGÓRKÓW

24 stycznia (piątek) 2014 godz. 17.00 W RESTAURACJI "POD KOPUŁĄ"

15.01.2014r.
ZEBRANIE TERENOWEGO REFERATU WERYFIKACYJNEGO GOT

Z uwagi na wprowadzone przez Komisję Górską ZG PTTK zmian w Regulaminie GOT - zwołuję na dzień 21 stycznia 2014 (wtorek) 2014 r. o godz. 16.30 ZEBRANIE SAMOKSZTAŁCENIOWE PRZODOWNIKOW GOT w ramach Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT przy Zarzadzie Oddziału PTTK Świdnica, które odbędzie w siedzibie Zarządu  (Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), ul. Długa 33.

                                                                                                                         /Prezes/

08.01.2014r.
ZEBRANIE ZARZĄDU
ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Świdnickiego odbędzie w siedzibie zarządu  (Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), ul. Długa 33 we wtorek 14.01.2014 o godzinie 16.30.

                                                                                                                         /Prezes/

16.12.2013r.
REGIONALNA KONFERENCJA POROZUMIENIA ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  Działając na podstawie Uchwały nr 3/3/2013 podjętej na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddział w Świdnicy w dniu 3 czerwca 2013 w sprawie przystąpienia Oddziału w Świdnicy do jednostki regionalnej: Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego – w dniu 14 grudnia 2013 r. reprezentowałem nasz Oddział i uczestniczyłem w Regionalnej Konferencji Wyborczej Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu. 

01.12.2013r.
Mianowania Przodownickie

Kolejni członkowie naszego Oddziału uzyskali uprawnienia lub rozszeżyli uprawnienia Przodownickie Górskiej Odznaki Turystycznej.

created by Grupa BroNET