Biuro czynne we wtorki i środy od 16:00 do 18:0024.01.2018r.
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU NR 2/2018

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy zaprasza prezesów i wiceprezesów Kół O/ Swidnica, opiekunów szkolnych Kół O/ Świdnica, przewodniczących Oddziałowych Komisji: pieszej, górskiej, kolarskiej, członków komisji rewizyjnej O/ Świdnicana na zebranie Rady Programowej w dniu 06.02.2018 o godz. 16.30 w siedzibie Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy, przy ul. Długiej 33.

Tematyka zebrania:

1.      Ustalenie kalendarza wycieczek, rajdów i imprez na rok 2018

2.      Sprawy bieżące Oddziału w Świdnicy. 

                                                                                                      /Prezes ZO./

24.01.2018r.
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU NR 1/2018

   Zarząd Oddziału informuje, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 31 stycznia br. (środa) o godz. 16.30 w siedzibie ZO. 

 

Porządek obrad:

  1. Omówienie sprawozdania TK-O za rok 2017
  2. Omówienie posiedzenia Regionalnej Konferencji Wyborczej porozumienia oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego z 20.01.2018 we Wrocławiu
  3. Omówienie planu pracy ZO na 2018 r.
  4. Rozpatrzenie podań wpływających do ZO
  5. Sprawy różne.  

                                                                                                 /Prezes ZO/

20.01.2018r.
LXIX DNI PAGÓRKÓW

Zarząd PTTK Oddział w Świdnicy dziekuje za kolejne spotkanie klubowe

19.01.2018 (piątek) o godz. 16.30 w restauracji "Pod Kopułą"

w programie:

- Prelaecja "Walory Krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej" - Marek Szot (z-ca przewodniczącego KTG ZG PTTK)

- Uroczyste podsumowanie Blacharza Roku

       

     WYNIKI:                                                                                     

11.01.2018r.
KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI PTTK (15-19.01.2018)

       Zarzad Oddzialu PTTK w Świdnicy zaprasza na Kurs Organizatora Turystyki, ktory odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 r w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Swidnicy, ulk. Długa 33 (grafik sal w dniu rozpoczęcia kursu). Warunki Przyjęcia:

1. Członkostwo PTTK O/ Świdnica 

2. Opłacona składka członkowska na rok 2018

3. Złożenie deklaracji udziału (w załączeniu) bezpośrednio w biurze ZO do dnia 10.01 lub przesłanie na adres emailowy zcuryl@vp.pl do dnia 11.01 br

03.01.2018r.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
created by Grupa BroNET