14.03.2017r.
ZJAZD ODDZIAŁU

     Koleżanki i Koledzy z przyjemnością informuję, że w dniu 11.03.2017r. odbył się Zjazd Oddziału PTTK Świdnica. W trakcie zjazdu zostały wręczone wyróżnienia, dyplomy i odznaczenia wyróżniającym się członkom naszej organizacji. Ustępujący Zarząd przedstawił obszerne sprawozdanie Władz Oddziału z czteroletniego okresu swojej bogatej i merytorycznej działalności. Delegaci bardzo pozytywnie wypowiadali się o pracy Zarządu i całej działającej na naszym terenie PTTK – owskiej organizacji. Stwierdzono, że organiczna praca od podstaw w klubach, kołach i komisjach turystycznych, poprzez organizację imprez i szerokie propagowanie aktywności, przynosi wymierne efekty. Widoczne jest to na różnych masowych imprezach, wycieczkach i rajdach organizowanych przez czynnie zaangażowanych naszych członków. Imprezy są zawsze otwarte dla szerokiego ogółu mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Przyjęto szereg sugestii i wniosków do dalszej działalności dla nowo wybranych władz.

27.01.2017r.
ZEBRANIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Zarząd Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej zaprasza wszystkich Przodowników GOT na zebranie, które odbędzie się w siedzibie Oddziału w dniu 07.02.2017 (wtorek) o godz. 16.30

Porządek zebrania:

 1. Podsumowanie prac KTG w roku 2016
 2. Dyskusja o planach działania KTG na rok 2017
 3. Sprawy organizacyjne

Jednocześnie Zarząd KTG przypomina Kolegom Przodownikom GOT o konieczności przedłużenia ważności posiadanych uprawnień przodownickich

                                                                                        /Za Zarząd KTG/ 

                                                                                         K. Paruch

23.01.2017r.
LXIV DNI PAGÓRKOW

ODBYŁY SIĘ LXIV DNI PAGÓRKÓW 19.01.2017 (CZWARTEK) O GODZ. 17.00 W KAWIARNI KLUBU "BOLKO"

w programie:

 • "Omówienie 53 rajdu Górskiego Oddziału - Ukraina 2017" (istnieje możliwośc zapisania się na miejscu)
 • "Omówienie Rajdu Górskiego - Bułgaria 2017" (istnieje możliwośc zapisania się na miejscu)
 • Filmy z domowej filmoteki P. Snobczyńskiego
 • Uroczyste wręczenie odznak turystycznych i zamknięcie listy "Blacharza Roku 2016"                                                             /pełna tabela "BLACHARZY"/
                                                           

 

16.01.2017r.
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU NR 1/2017
KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU NR 1/2017

   Zarząd oddzialu informuje, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się wraz z posiedzeniem Rady Programowej Oddziału w dniu 25 stycznia br. (środa) o godz. 16.30 w siedzibie ZO. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NOWOWYBRANYCH PREZESÓW I WICEPREZESÓW KÓŁ PTTK ODDZIAŁU ŚWIDNICKIEGO. 

 

Porządek obrad:

 1. Omówienie kampani sprawozdawczo wyborczej w kołach PTTK.
 2. Omówienie sprawozdań TK-K za rok 2016
 3. Ukonstytuowanie się Rady Programowej po zmianach personalnych w trakcie kampani sprawozdawczo wyborczej.
 4. Podjęcie Uchwały ZO zatwierdzającej kalendarz Imprez oddzialu na 2017 r.
 5. Omówienie planu pracy Zo na 2017 r.
 6. Omówienie stanu przygotowań do Walnego Zjazdu Oddziału 11.03.2017 r.
 7. Sprawy różne.  

                                                                                                 /Prezes ZO/

16.01.2017r.
Wiosenna Narada Piechurów w Bogatyni 29.01.2017r.

Zaproszenie na Wiosenną Naradę Piechurów do Bogatyni 29.01.2017r.

Zapraszamy zainteresowanych turystów, uczestników zeszłorocznej imprezy „6xDolnyŚląsk”, Przodowników TP i sympatyków turystyki pieszej na tradycyjną Wiosenną Naradę Piechurów Dolnego Śląska Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, która odbędzie się w niedzielę 29 stycznia 2017r o godzinie 10:00 w Bogatyni.

created by Grupa BroNET