BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:0024.11.2015r.
UCHWAŁA NR 9/32/2015

                                                       UCHWAŁA NR 9/32/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 16.06.2015

 

w sprawie: Powołania Klubu pod nazwą „Koła przewodników turystycznych PTTK” w Oddziale PTTK w Świdnicy.

24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 8/31/2015

                                                       UCHWAŁA NR 8/31/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 28.04.2015

 

w sprawie: Powołania Koła Turystycznego PTTK „Żegluj” w Świdnicy i wyznaczenia opiekuna Koła

 

24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 7/30/2015

UCHWAŁA NR 7/30/2015

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015

 

w sprawie: skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek

                   członkowskich za okres ponad 12 miesięcy.

24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 6/29/2015

                                                         UCHWAŁA NR 6/29/2015

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015

 

w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym                  

                  „III Zlotu Martyrologii” w Głuszycy

24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 5/28/2015

                                                       UCHWAŁA NR 5/28/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 20 marca 2015

 

w sprawie: organizacji Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego

                  Turnieju Turystyczno Krajoznawczego.  

created by Grupa BroNET